• http://kollegor.nu/wp-content/uploads/2013/03/Slides-bild-alla.jpg
  • http://kollegor.nu/wp-content/uploads/2013/03/Slide-Elin.jpg
  • http://kollegor.nu/wp-content/uploads/2013/03/Slides-videoansokan.jpg
  • http://kollegor.nu/wp-content/uploads/2013/03/Slides-131.jpg
  • http://kollegor.nu/wp-content/uploads/2013/03/Slides-11.jpg
  • http://kollegor.nu/wp-content/uploads/2013/02/SLG.jpg
  • http://kollegor.nu/wp-content/uploads/2012/09/referens_JSC1.jpg
  • http://kollegor.nu/wp-content/uploads/2012/09/referens_acticon.jpg
Lediga tjänster

Kollegor –

med kandidaten i fokus


Vi är ett rekryterings- och bemanningsföretag som tror på den enskilda individens förmåga att stärka företagen, vare sig de är stora eller små. Vi tror att var och en av oss har mycket att bidra med. Kollegor hjälper till att placera rätt man eller kvinna på rätt plats! Med rätt kompetens på rätt plats kommer du som arbetsgivare också att få ett ännu bättre företag!